Home / Financieel adviseur Blog / Waarom is concurrentie goed voor iedereen in de samenleving?

Waarom is concurrentie goed voor iedereen in de samenleving?

Waarom is concurrentie goed voor iedereen in de samenleving?

Bij concurrentie gaat het erom de consumenten mogelijkheden te bieden. Wanneer bedrijven concurreren, worden ze ook efficiënter. Hierdoor wordt de kwaliteit van goederen en diensten verhoogd, worden nieuwe producten geïntroduceerd en worden de prijzen laag gehouden. Maar onbelemmerde rivaliteit op de markt is niet altijd probleemloos. Daarom hebben we concurrentieregels. Iedereen heeft baat bij effectieve concurrentie. Zowel consumenten, bedrijven, concurrenten als de samenleving in haar geheel. In Nederland zijn meer nieuwe en succesvolle bedrijven met groeipotentieel nodig. Dergelijke ondernemers zorgen voor nieuwe banen en groei en dus voor voortdurende welvaart. Als er veel bedrijven op de markt zijn, neemt het aanbod van goederen en diensten toe. Met het oog op een betere concurrentiepositie streven bedrijven ernaar beter en efficiënter te worden. Er komen meer keuzemogelijkheden voor de consument en de voorwaarden worden geschapen voor lagere prijzen, hogere kwaliteit en betere dienstverlening. Het doel van het Nederlandse concurrentiebeleid is dan ook goed functionerende markten en daadwerkelijke concurrentie ten voordele van de consument.

Economische groei

Het feit dat consumenten uit verschillende leveranciers kunnen kiezen, komt niet alleen hen maar ook van de economie in haar geheel ten goede. Keuzevrijheid maakt concurrentie tussen bedrijven mogelijk. Competitie tussen bedrijven leidt tot hogere productiviteit en economische groei. In sectoren waar sprake is van daadwerkelijke concurrentie, zien we een snelle toename van de productiviteit.

Wanneer er concurrentie ontstaat in een sector, kunnen de gevolgen ervan zich uitbreiden tot andere sectoren. Door effectieve concurrentie tussen echtgeld casinos kunnen zij bijvoorbeeld gunstige welkomstbonussen en een efficiënte klantenondersteuning aan hun spelers aanbieden. Dit verbetert de productiviteit en de werkgelegenheid in een groter deel van de Nederlandse economie.

Nieuwe en groeiende bedrijven

Succesvolle bedrijven zijn een goede zaak. Het is vooral van belang dat kleine en middelgrote ondernemingen de kans krijgen om te groeien. Concreet betekent dit dat grote ondernemingen met een machtspositie niet in hun eentje de voorwaarden op een markt kunnen bepalen, bijvoorbeeld door een bepaald prijsniveau voor een product of dienst vast te stellen. Met veel bedrijven op de markt en wanneer het gemakkelijk is om de markt te betreden, is het voor dominante bedrijven moeilijker om hun positie te misbruiken. Een belangrijk element van het mededingingsbeleid is dan ook de openstelling van de markten voor nieuwe ondernemingen.

Er moeten regels worden vastgesteld

Competitie is een soort wedstrijd. Zoals bij elke wedstrijd zijn er regels nodig om te bepalen hoe de wedstrijd verloopt. De concurrentievoorschriften zijn de regels die op alle markten gelden en wij zijn de autoriteit die erop toeziet dat de regels worden nageleefd. Op sommige markten zijn er ook specifieke regels en regelgevende autoriteiten. Dit geldt in het bijzonder voor online casino's, die we al eerder hebben genoemd. In dit geval is de KSA de verantwoordelijke autoriteit. Zij garanderen dat iGaming veilig en betrouwbaar is en maken tegelijkertijd concurrentie op de markt mogelijk. 

Grotere efficiëntie

Concurrentie zet bedrijven ook onder druk om efficiënter te worden. Hierdoor kunnen efficiëntere ondernemingen marktaandeel veroveren ten koste van minder efficiënte ondernemingen. Wanneer inefficiënte bedrijven de markt verlaten en efficiënte bedrijven de productie overnemen, neemt de productiviteit in de Nederlandse economie toe.

Concurrentiebeperkingen die efficiënte ondernemingen verhinderen de markten te betreden en die ondernemingen verhinderen uit te breiden, kunnen op die manier bijzonder schadelijk zijn voor de economische groei. Toezicht op de regelgeving en ons concurrentiebevorderende werk dragen dus bij tot productiviteit, meer concurrerende markten en hogere economische groei.

Innovatie

Wanneer concurrentie wordt bevorderd, neemt ook de vernieuwingskracht van de Nederlandse economie toe. Bedrijven die met concurrenten te maken hebben, zorgen voor meer innovaties dan bedrijven die een monopolie hebben. Aangezien het concurrentiebeleid zich richt op het introduceren of versterken van concurrentie op markten waar deze niet goed functioneert, betekent dit dat het concurrentiebeleid innovatie bevordert.

Waarom is concurrentie goed voor iedereen in de samenleving?

Reacties

Naam:
Email:
Bericht:

Geef als eerste jouw mening.

18-09-2023 - Kilometervergoeding omhoog, maar ook hogere kosten
Begin dit jaar is de belastingvrije kilometervergoeding voor werknemers met reiskosten al verhoogd van 19 cent naar 21 cent per kilometer. Per 1 januari 2024 gaat dit bedrag nog eens verder omhoog naa
Lees meer

20-04-2023 - De beste manieren om je geld te investeren: tips om slim te
Je geld investeren kan een effectieve manier zijn om je vermogen te laten groeien en financiële doelen te bereiken. Er zijn verschillende manieren om je geld te investeren, afhankelijk van de hoe
Lees meer

22-02-2023 - Zo ziet de WIA-uitkering er in 2023 uit
Niemand zit erop te wachten, maar het kan ons allemaal overkomen: je wordt langdurig ziek. De eerste twee jaar moet een werkgever het loon blijven doorbetalen, maar daarna in de meeste gevallen niet m
Lees meer

10-02-2023 - 4x wat je kunt doen met je zakelijk vermogen
Tegenwoordig loont het steeds minder vaak om je zakelijk vermogen 'gewoon op de bank' te laten staan. Maar: door de torenhoge inflatie kiezen we er toch meestal voor om dat wel gewoon te doen.
Lees meer
Privacy | Cookies | Algemene voorwaarden | Veelgestelde vragen | Referenties | Adverteren | links | Sitemap