Home / Industrie machines Blog / Waarom wordt de industriesector niet duurzamer?

Waarom wordt de industriesector niet duurzamer?

Waarom wordt de industriesector niet duurzamer?

Nederland verduurzaamt op alle gebieden, de circulaire economie draait op volle toeren en neemt steeds een stukje toe. Een goed voorbeeld hiervan is het onlangs ingevoerde statiegeld op blikjes en flesjes. De overheid speelt hierbij een belangrijke en bepalende rol, want uiteraard is het de overheid die klimaatdoelen stelt aan de inwoners en bedrijven van Nederland. Maar waarom is dit vooralsnog slecht terug te vinden binnen de klimaatsector industrie? Wat maakt dat de industriesector achterblijft en dan met name de zware industrie en productie industrie?

Waarom beweegt de klimaatsector industrie zo langzaam?

Binnen de algemene verduurzaming van onze maatschappij, die wordt onderverdeeld in 5 segmenten, te weten: industrie, landbouw, elektriciteit, mobiliteit en gebouwde omgeving, wordt de klimaatsector industrie op haar beurt ook onderverdeeld binnen de 4 segmenten: de bouw, delfstoffenwinning, industrie, waterbedrijven & afvalbeheer. Ook binnen de 4 genoemde segmenten staat het segment 'industrie' bovenaan op gebied van fossiele brandstofverbruik.

Klimaatsector industrie grootverbruiker fossiele brandstof

De klimaatsector industrie scoort bijzonder hoog op gebied van fossiele brandstofverbruik: jaarlijks kan maar liefst 32% van het totale fossiele brandstofverbruik in heel Nederland op conto geschreven worden van de klimaatsector industrie. Waarom lukt het de deze klimaatsector toch maar niet om sneller vooruit te bewegen om de beoogde klimaatdoelen te behalen, evenals de rest van Nederland?

Denkend hieraan hoeven we alleen maar even in te zoemen op het welbekende Tata Steel. Nog altijd, tot op de dag van vandaag, vervuilt deze staalgigant de directe woonomgeving. Natuurlijk is ook Tata Steel bezig met verduurzaming, maar van een snel verloop hiervan lijkt vooralsnog geen sprake. Waarom kunnen grote industriële spelers niet versnellen in het maatschappelijk gewenste tempo op gebied van verduurzaming?

Verduurzaming binnen de industrie

Daar waar de industrie mogelijkheden ziet om directe verduurzaming door te voeren, wordt dit doorgaans snel uitgerold over de hele bedrijfsvoering. Denk aan het plaatsen van een led tl-bak via het Ledloket.nl, denk aan eigen zonnesystemen en eigen opwek van zonne-energie bewerkstelligen, de plaatsing van warmtepompen, maar bovenal deelnemen aan de circulaire economie, waarin "geen afval" voorkomt, aangezien voor iedere vorm van "afval" een oplossing in de vorm van wedergebruik of hergebruik mogelijk is.

Pijnpunten verduurzaming binnen de industrie

Het pijnpunt van de industrie zit hem in de vervaardiging van producten, wat vaak nog niet haalbaar is om zoveel mogelijk zonder de uitstoot van BKG (broeikasgassen) tot stand te laten komen. Bedrijven willen/ moeten groeien, om aan de verwachting van aandeelhouders te voldoen, maar zijn niet bij machte om de grote productie te realiseren zonder gebruik van fossiele brandstoffen. Letterlijk zullen machines, apparatuur en hele productielijnen en processen aangepast dan wel vervangen moeten worden door elektrisch werkende apparaten. Deze apparatuur is soms nog helemaal niet in staat om dezelfde resultaten te leveren als hun fossiele brandstof evenknie doet. Technologieën, kortom, zijn soms nog niet zo snel als de maatschappij zou willen. Of de investeringen in vernieuwde elektrische technologieën zijn te kostbaar, doordat zij nog in de kinderschoenen staan. 

Verduurzamen binnen de industrie is dus lang niet zo eenvoudig als het soms lijkt. 

Waarom wordt de industriesector niet duurzamer?

Reacties

Naam:
Email:
Bericht:

Geef als eerste jouw mening.

02-08-2023 - Hoogwaardige smeermiddelen voor de industrie
Hoogwaardige smeermiddelen spelen een essentiële rol in de industrie. Ze zorgen niet alleen voor het soepel functioneren van machines, maar bieden ook bescherming tegen slijtage en corrosie. Indu
Lees meer

29-03-2023 - Dit zijn de 5 voordelen van een mobiele luchtcompressor voor
De industrie heeft behoefte aan constante luchttoevoer voor hun machines en apparatuur. Een luchtcompressor biedt hier een efficiënte oplossing. Deze compressoren zijn klein, draagbaar en energie
Lees meer

17-11-2021 - Duidelijke identificatie kan ongelukken voorkomen
Je zou het maar net verkeerd begrepen hebben.... Identificatie van gevaarlijke stoffen is al jaren gangbaar. We labellen flesjes en grote opslagvaten en we voorzien leidingen van de juiste leidingcode
Lees meer

24-02-2021 - De essentiele onderdelen voor het installeren van een automa
Door gebruik te maken van een goede automatische smeertechniek kunnen jouw bedrijfskosten verlaagd worden. Smering is erg belangrijk om te garanderen dat jouw machines en apparaten blijven bewegen. Zo
Lees meer
Privacy | Cookies | Algemene voorwaarden | Veelgestelde vragen | Referenties | Adverteren | links | Sitemap